REGULAMIN IMPREZY

 

 

 

 

 

1. Turniej

 

 1. Kolejna edycja turnieju rozpoczyna się w dniu 22/11/2019r a kończy 24/11/2019

 2. Dnia 22/11 odbywa się strefa free2play, natomiast w dniach 23-24/11 odbywa się turniej CS:GO

1.1.2. Mistrzostwa zostaną zrealizowane w Galerii Warmińskiej, Olsztyn – Tuwima 26

1.2. Edycja składać się będzie z jednej gry rozgrywanej w postaci turniejów, w systemie pucharowym

 1. Kwalifikacje do turnieju CS:GO są podzielone na 3 odzielne tury kwalifikacyjne

w kwalifikacjach nr 1 – wygrywa drużyna na pierwszym miejscu – slot

w kwalifikacjach nr 2 – wygrywa drużyna na pierwszym miejscu – slot

w kwalifikacjach nr 3 – wygrywajają dwie pierwsze drużyny -- 2x slot

1.4. W turnieju Counter-Strike: Global Offensive udział w turnieju offline weźmie 4 drużyn wyłonionych z kwalifikacji + 4 zaproszone

1.5. Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na stronie www.oga.olsztyn.pl

1.5.1. Lista zapisanych drużyn do kwalifikacji znajduje się na stronie www.oga.olsztyn.pl

1.6. Każda drużyna biorąca udział w turnieju musi składać się z minimum pięciu (5) graczy (maksymalnie siedmiu (7) - wraz z rezerwowymi oraz taktykiem).

1.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby drużyn.

1.8. Mecze offline odbywają się na serwerach organizatorów.

1.9. [online] Mecze online CS:GO odbywają się na serwerach i portalu FACEIT

1.9.1. Zapisana drużyna jest zobowiązana do dołączenia do turnieju kwalifikacyjnego na stronie podanej w formularzu zgłoszeniowym

Drużyna która nie dokona opłaty za kwalifikacje zostanie wyrzucona.

1.10. [offline] System pucharowy wiąże się z rozgrywaniem następujących po sobie rund. Każdy mecz offline odbywa się w formule BO3

 1. [online] Zgodnie z zasadaami na portalu faceitTurniej kwalifikacyjny może zostać przeniesiony na inną date, gdy nastąpia problemy techniczne (globalne). Informacja pojawi się na fanpage Olsztyn Gaming Area

1.11. Zapisanie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez każdego członka drużyny.

1.12. Zawodnik będący w drużynie A nie może grać w żadnym innym zespole (drużynie B) w czasie trwania turnieju. Dotyczy to także sytuacji, gdy drużyna A odpadnie we wcześniejszym etapie zmagań.

1.13. Bezpodstawne wzywanie admina na stronie FACEIT/FP OGA może zostać ukarane 1 TK dla drużyny.

1.14. Sprzęt jaki przynoszą ze sobą gracze to: myszy, klawiatury, słuchawki, mikrofony, pamięci flash z plikami konfiguracyjnymi.

1.15. W turnieju nie ma ograniczeń wiekowych oraz miejsca zamieszkania

1.16. Impreza podzielona jest na:

1) część otwartą – dostępna dla wszystkich odwiedzających miejsce imprezy, nie wymaga żadnych dodatkowych uprawnień,

2) część turniejową – dostępna jedynie dla drużyn, organizatorów, streamerów oraz dziennikarzy.

1.16.1. Osoby wchodzące na teren części turniejowej nie legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami będą stamtąd wypraszane.

1.16.2. Wszyscy zainteresowani zmaganiami w części turniejowej będą mogli oglądać mecze na planszach wokół strefy.

1.17. Wszystkie osoby biorące udział w turniejach, konkursach bądź innych aktywnościach zobowiązane są do przestrzegania poniższych zasad.

1.18. Sprawy nieuregulowane w tym dokumencie rozstrzyga zawsze jeden z organizatorów

imprezy.

1.18.1. Decyzję organizatorów są suwerenne i sprawiedliwe.

1.18.2. Uczestnicy zobowiązani są do słuchania organizatorów,  kierujących się się ich dobrem.

1.18.3. Decyzja podjęta przez organizatora wchodzi w życie z czasem jej wydania.

1.19. Drużyny nie czekają w strefie na swoją kolej, ale przychodzą do niej dopiero w momencie opuszczenia przez niej innych graczy

1.20. Drużyna zapisująca się do kwalifikacji CS:GO jest zobowiązana do dokonania darowizny na numer konta bankowego: 42 1020 3541 0000 5202 0237 0880 : z tytułem przelewu: „CS:GO/nazwa drużyny” w kwocie podanej w formularzu zgłoszeniowym.

1.2.1. Po zaksięgowaniu przelewu, nie ma możliwości zwrotu pieniedzy.

1.22.1. Wszyscy zawodnicy drużyn (kapitan oraz  gracze) są zobowiązani do dołączenia do grupy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/1903246916658919/ - w celu stałego kontaktu z organizacją.


 


 


 


 

2. Zasady zachowania


 

2.1. Każdy uczestnik jakichkolwiek czynnościom zaplanowanym przez organizatorów (konkursy, gra w turniejach, gra na konsolach) jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:

2.1.1. Zachowania kultury i szeroko przyjętej etykiety w stosunku do osób znajdujących się na imprezie.

2.1.2. Zachowania porządku i nie zaśmiecanie miejsca imprezy.

2.1.3.  Gracze podłączający się do komputerów w części turniejowej zobligowani są do poczekania na ostatniego odpinającego się gracza innej drużyny lub zezwolenie organizatora.

 wchodzące w jej skład powinny uczynić to bezzwłocznie.

2.1.5. Wszyscy zobowiązani są do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i ostrożności wobec sprzętu na miejscu imprezy. W wyniku uszkodzeń mechanicznych i ustalenia celowości działania, sprawca może być pociągnięty do odpowiedzialności.

2.1.6  Noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, który jest wymagany przy wejściu do strefy.

2.1.7. W strefie dla graczy, mogą przebywać tylko zawodnicy grający w tym momencie spotkanie plus osoby które będą wyznaczone przez organizatora do nadzorowania rozgrywek.

2.2.. Przyjmuje się, że każdy przybywający na miejsce swoją obecnością akceptuje wymagania zawarte w tym artykule.


 


 


 


 

3. Mecze


 

3.1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności.

3.2. W wypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, drużyna może zostać usunięta z turnieju.

3.3. Każda drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez administratora terminach.

3.3.1 Mecze półfinałowe i finałowe rozgrywają się w określonym odgórnie przez administratora terminie.

3.3.2 Termin rozegrania półfinału i finału nie podlega zmianie

3.3.3 Termin może zostać przeniesiony jedynie przez administrację

3.4. Godzinę i dzień rozegrania spotkania ustalają organizatorzy turnieju.

3.5. [offline] Każda drużyna może się spóźnić do 5 minut od ustalonej godziny meczu. Drużyna, która stawiła się na czas, powinna wejść na serwer o wyznaczonej godzinie.

3.5.1. Po tym czasie organizator może zdecydować o walkowerze na korzyść przeciwnika.

3.5.2. Wyjątkiem jest wcześniejsze ustne poinformowanie przez organizatora graczy drużyny o przybyciu w innej godzinie.

  1. Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu, gdy jednego lub więcej zawodników brakuje. W takiej sytuacji liczone jest 10 min spóźnienia na zasadach z pkt. 3.5.

  2. Graczom przysługuje 5 minut na podłączenie peryferiów komputerowych

  3. Graczom przysługuje 5 minut na ewentualne problemy techniczne ze sprzetem

  4. Graczom przysługuje 5 minut na rozgrzewkę

  5. Mecz powinien odbyć się maksymalnie 20 minut po zakończeniu poprzedniego meczu. Nie przeszczeganie tych punktów będzie mogło skutkować W/O.


 


 

Counter-Strike: Global Offensive

[offline]

3.7. W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy nożowej, jak i pistoletowej, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundy te należy powtórzyć.

3.7.1 Przykład 1. Gracz dostał DC podczas rundy nożowej przed pierwszym zabójstwem - rundę należy powtórzyć.

3.7.2 Przykład 2. Gracz dostał DC podczas pierwszej rundy pistoletowej przed pierwszym fragiem. Rundę należy powtórzyć, ale z pominięciem rundy nożowej.

3.8. Jeżeli zawodnik dostanie DC w czasie meczu i nie jest w stanie dołączyć ponownie, można go zastąpić jednym z zawodników rezerwowych. Zawodnicy rezerwowi muszą być częścią drużyny zgłoszonej do turnieju na stronie www.oga.olsztyn.pl. W innych przypadkach gra stand-in’a nie jest możliwa.

3.9. Jeżeli drużyna nie posiada zawodnika rezerwowego, a mecz trwa dłużej niż dwie (2) rundy, to drużyna może dokończyć mecz w 4 osoby.

3.10. Każdy zawodnik biorący udział w meczu ma obowiązek nagrywania dem oraz ich przechowania przez 24 godziny po zakończeniu spotkania w folderze na pulpicie. Dema muszą być nazywane nickiem gracza oraz opatrzone datą rozegrania meczu. Aby rozpocząć nagrywanie dem należy w konsoli wpisać komendę "record xxx", gdzie xxx to nazwa dema. Nie polecamy używania znaków specjalnych w nazwie.

3.11. Rozegranie meczu na serwerze dostarczonym przez portal FACEIT jest możliwe jedynie po uprzednim uruchomieniu klienta Anti-Cheat.

3.13. Mecze przerwane z powodów technicznych serwera muszą być powtórzone w pierwotnie wyznaczonym zakresie czasowym przez organizatora

3.13.1 Jeżeli spotkanie zostało przerwane w trakcie trwania jego pierwszej połowy, mecz należy rozpocząć od stanu 0:0 z zachowaniem jedynie wyniku rundy nożowej (wyborem strony).

3.13.2 W przypadku przerwania drugiej połowy rozgrywki rozpoczynamy od wyniku 0:0, jednakże zachowując w pamięci wynik pierwszej części i dodając rundy zdobyte po rozwiązaniu problemu.

3.14. Pula map turniejowych:

de_inferno, de_dust2, de_nuke, de_mirage, de_train, de_overpass, de_vertigo

(Obowiązuje MAP POOL VALVE, w przypadku, gdy nastąpi aktualizacja, mapy zostaną zamienione)

3.15. Kapitanowie wybierają mapy poprzez odrzucenie niepożądanych lokacji. Jako pierwsza odrzuca wylosowana drużyna

3.16. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn osiągnie bilans 16 rund. W przypadku remisu wymagana jest dogrywka.

3.16.1 Dogrywka jest rozgrywana w systemie 6 rund. (Po 3 rundy na połowę)

3.16.2 Każda z drużyn na początku dogrywki otrzymuje 16 000 pieniędzy.

3.16.3 Dogrywka rozgrywana jest do momentu wyłonienia zwycięzcy meczu.

3.17. Pomiędzy pierwszą, a drugą połową drużyny maja prawo do 5 minutowej przerwy.

3.18. Każda drużyna może skorzystać z jednej pauzy w ciągu jednej połowy (2 pauzy w ciągu jednego meczu), jednakże suma pauz nie może być dłuższa niż 4 minuty.

3.19. O stronie, po której będzie walczyła każda drużyna w pierwszej rundzie meczu (terroryści lub antyterroryści), decyduje runda nożowa, która musi zostać rozegrana na początku meczu.

3.20. Nicki zawodników w czasie meczu muszą być podobne do zgłoszonych na stronie www.oga.olsztyn.pl.

3.21. Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator (spectate).

3.21.1 Zapis nie dotyczy meczów półfinałowych i finałowych, gdzie na obserwatorze przebywa administrator lub koordynator rozgrywek Counter-Strike: Global Offensive

3.22. Jeśli drużyna chce, aby podczas jej spotkania ich trener obserwował rozgrywkę, taki fakt należy zgłosić przed rozpoczęciem meczu.

3.23. Wulgarne zachowanie i bezpodstawne obrażanie przeciwników w komentarzach do meczu bądź na serwerze będzie odpowiednio karane

3.24. Mecze zostaną przeprowadzone na serwerze dostarczonym przez organizatora

3.25. Finał rozgrywany jest w systemie BO3, a eliminacja map wygląda następująco:

odrzucenie mapy przez drużynę wylosowaną drużynę (1#)

odrzucenie mapy przez drugą drużynę (2#)

wybór mapy przez drużynę 1#

wybór mapy przez drużynę 2#

mapa wybierana losowo przez administratora z puli map.

3.27. Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem (nieprawidłowe ustawienia serwera, itp) należy udokumentować i przerwać mecz, jednocześnie wzywając koordynatora. Rozegranie meczu w przypadku znania nieprawidłowości uważane jest za ich akceptacje i nie będzie brane pod uwagę.

3.28. Drużyny nie czekają w strefie na swoją kolej, ale przychodzą do niej dopiero w momencie opuszczenia przez niej innych graczy


 


 

4. Serwer gry


 

4.1. Zawodnicy rozgrywają mecze na serwerach FACEIT/LAN.

4.2. Podczas każdego meczu serwer musi umożliwiać graczom obu drużyn rejestrację dem.

4.4. Każda z drużyn ma prawo do sprawdzenia poprawności konfiguracji serwera przed rozpoczęciem meczu. Jeżeli koordynator nie chce zmienić nieprawidłowych ustawień należy udokumentować ten fakt na ss i demach. Fakt ten należy zgłosić administracji.

4.5. Na serwerze nie mogą być zainstalowane żadne dodatkowe pluginy.


 

6. System punktów karnych (TK)


 

6.1. Turniej  posiada system punktów karnych dalej zwanych TK (TeamKill), wprowadzony w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w postępowaniach wobec naruszeń regulaminu.

6.2. Każdy gracz pracuje na opinię zarówno swoją, jak i zespołu. Konsekwencje nie są przyznawane jedynie indywidualnym jednostkom.

6.3. Każde przewinienie może nieść ze sobą zróżnicowane konsekwencje w zależności od wielkości i powagi naruszenia regulaminu.

6.4. Maksymalnie 15 TK może zostać przydzielonych drużynie (jest to pula przeznaczona na okres trwania całego turnieju, co oznacza, że punkty nie są resetowane aż do momentu rozpoczęcia nowej odsłony rozgrywek - Należy mieć w pamięci, że limit można wykorzystać w trakcie jednego meczu).

6.5. TK zbierane są po to, aby gracze czuli spoczywającą na ich barkach odpowiedzialność i mieli na uwadze ewentualne konsekwencje swoich czynów.

- Po uzbieraniu 5 TK: -5 punktów na mecz

- Po uzbieraniu 10 TK: - 10 punktów na mecz

- Po uzbieraniu 15 TK: Wykluczenie drużyny, jak i poszczególnych jej graczy z bieżącego sezonu.

6.6. Zawieszenie rozumie się poprzez wykluczenie zarówno indywidualnych zawodników, jak i całych drużyn. Wykluczony gracz nie może wystąpić pod barwami innej drużyny w czasie trwania swojego zawieszenia.

6.7. Admini mogą przyznać punkty karne za naruszenia, które nie zostały wymienione poniżej:


 

1 punkt TK - wulgaryzmy, nadużywanie powiadomień administracyjnych, niestosowne zachowanie względem pozostałych uczestników lub administratora (gracz i drużyna może zostać podsumowany kilkukrotnie).


 

2 punkty TK - nieuzasadnione, nieuargumentowane przedłużanie, przeszkadzanie w odbyciu się spotkania (Pause, wychodzenie graczy z serwera)


 

1-15 punktów TK - próby oszustwa (Pod pojęciem kryją się Cheaty, granie osób z innymi Steam ID niż tymi podanymi podczas rejestrowania drużyny w kolejce, gra osób z aktywnymi VAC-Ban)


 

5 punktów TK - brak przesłanego dema z rozgrywki w sytuacji, gdy gracz jest w drużynie wygrywającej. Skutkuje to w/o dla drużyny przeciwnej.


 

6.8. W sytuacji, gdy zawodnik podczas jednego spotkania uzbiera 3 TK może, lecz nie musi zostać mu odebrana możliwość gry w następnym meczu. W przypadku wykluczenia, musi być on zastąpiony innym graczem z listy rezerwowych na stronie www.oga.olsztyn.pl W przypadku, gdy w/w zawodnik będzie brał udział w następnym meczu, drużyna automatycznie dostaje karę 5 TK i zostaje wydalona z bieżącej kolejki.


 


 

7. Nieuczciwa gra


 

7.1. Zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów trzecich wpływających na rozgrywkę.

7.2. Zabronione jest granie na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM. Osoby posiadające VAC Ban'a nie mogą uczestniczyć w turnieju. Gracze przed rozpoczęciem meczu na podstawie statusu serwera powinni sprawdzić, czy zawodnicy drużyny przeciwnej, którzy będą brali udział w meczu nie posiadają blokady VAC oraz czy ich STEAM_ID jest identyczne jak to, które zostało podane na stronie www.oga.olsztyn. W przypadku różnic pomiędzy STEAM_ID którejkolwiek z osób należy wstrzymać się z rozegraniem meczu przez okres 10 minut, w którym to w/w osoba zobowiązana jest do wyjaśnienia sytuacji lub jej rozwiązania. Po upływie wyznaczonego czasu drużyna przeciwna otrzymuje w/o.

7.3. Oszukiwanie podczas meczu może oznaczać usunięcie gracza bądź całej drużyny z turnieju.

7.4. Drużyna, która uważa, że przeciwnicy oszukiwali podczas rozgrywki ma prawo do zgłoszenia tego faktu maksymalnie w ciągu 5 minut od momentu zakończenia meczu (Komentarze do spotkania na stronie facebook OGA- Grupa). Zgłoszenie musi mówić dokładnie, która osoba jest podejrzewana. Maksymalnie można prosić o 1 demo.

7.5. Drużyna poproszona o wysłanie dem ma 10 minut od zakończenia meczu na ich dostarczenie. Linki do dem należy umieścić na podanej stronie facebook Grupa OGA. Chyba, że organizator pozwoli na przedlużenie czasu dostarczenia.

7.6. Gracze lub drużyny, które zostały przyłapane na oszustwie otrzymują roczną dyskwalifikację na udział w turniejach organizowanych przez OGA

7.7. Jeżeli drużyna poproszona o dostarczenie dem w regulaminowym czasie tego nie uczyni zostaje przyznany walkower (w/o) drużynie proszącej o dema.


 


 


 

8. Nagrody


 

8.1. Nagrody podstawowe w każdym z turniejów kształtują się następująco:      

    -Podane w późniejszym terminie


 

8.2 Warunkiem odebrania nagrody przez drużyny jest udział w ceremonii ich oficjalnego wręczenia.

8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania nagród w ciągu 3 miesiący od dnia zakończenia wydarzenia


 


 

9.  Postanowienia końcowe


 

9.1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas imprezy LOTTO - Mistrzostwa Warmii i Mazur w Esporcie

9.2. Organizatorzy zastrzegają sobie wszelkie prawo do wprowadzania zmiań w regulaminie.

9.3. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania go.